VEEN-GENOOTSCHAP
VEEN-FONDS
 
 
VEEN-FONDS
Is een onderdel van het Veen-Genootschap
 
BASIS IDEE:Doelstellingen van Stichting Veen-Fonds. Het is een familiefonds voor het beheren van het familie bezit. Het fonds zorgt voor onderhoud en eventuele uitleen van de stukken, zodat het familie bezit in veilige handen kan worden beheerd en gedijen. Dat kunnen zijn schilderijen, boeken, meubel stukken, onroerend goed, legaten of schenkingen. De verschillende bezittingen die er zijn worden uitgeleend, bijvoorbeeld aan de naaste familie of aan een museum. De uitgeleende bezittingen worden beheerd om ze voor het nageslacht bijeen te houden. Er zijn vele bezitting in de familie gebleven en deze werden doorgegeven aan de kinderen. Door deze verspreiding verwaterde het familie bezit. Om nu familie bezit bijeen te houden zijn er ander middelen tot onze beschikking. Een stichting om familie bezit te gaan beheren is een mogelijkheid. De stichting zal in de statuten een duidelijke richtlijn moeten hebben hoe zij dit gaan beheren. Ook moet er in zijn opgenomen dat het bezit niet kan vervreemden. Wanneer de stichting om een of andere reden moet worden beƫindigd, wordt het bezit geschonken aan een andere stichting, zo wordt voorkomen dat het familie bezit zomaar verdwijnt of te gelde wordt gemaakt door het bestuur. Waarschijnlijk zal er een bestuur kunnen komen dat uit niet-familieleden bestaat, omdat soms kennis in eigen kring ontbreekt. In dat geval kan er een commissie van toezicht worden benoemd die uit familieleden bestaat.
 
sample

Veen-Fonds Logo.

voorbeeld catalogus van roerende spullen. 

PDF Catalogus

sample

Veen fonds logo. Er is een basis idee, wat de bedoeling is.

 

Wij zoeken

sample

Er is een voorbeeld catalogus gemaakt om een indruk te hebben van wat Veen fonds zou willen berijken.

PDF Calalogus

sample

Wij bezig om de stichting Vee-Fonds op te richten. Wij zoeken bestuursleden om het te realiseren.

Statuten