Parentelen

taken 01-11

 

  Het register van voornamen is een PDF bestand, waar in je kan zoeken in welken tak je zit.

Parentelen

 de taken 12-22

 

Het register van achternamen is een PDF bestand, waar in je kan zoeken in welken tak je zit.

Geneagram geslacht Veen

Dit begint in Het Land van Vollenhove rond 1596 

De Romeinse cijfers [1, II enz.] duiden de opeenvolgende generatie aan.

De familieleden die tot eenzelfde generatie behoren, zijn aangeduid met een

[doorlopend] volgnummer inLatijnse cijfers [1, 2, 3, enz.] (275) is het nummer

in de database() {geboorte jaar}

De gekleurde vakjes hebben de naam Veen aan hun kinderen gegeven. 

 


Wij hebben een dossier van naamgenoten

 

Die zijn geen familie er zijn geen verbindingen gevonden, wel is er naar gezocht.

Wij hebben: Veen: A - Veen B - Veen C - Veen Den Helder - Veen Drente - Veen E - Veen G - Veen Grongingen - Veen Hilversum - Veen Schokland - Veen Veendam.